پنج شنبه 22 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شیکاگو تریبون
شیکاگو تریبون گزارش داد; برخورد دوگانه ترامپ در قبال وضع حقوق بشر در ایران و عربستان

انتقاد روزنامه شیکاگو تریبون از رویکرد دوگانه ترامپ ؛

شیکاگو تریبون گزارش داد; برخورد دوگانه ترامپ در قبال وضع حقوق بشر در ایران و عربستان

روزنامه آمریکایی شیکاگو تریبون در مطلبی به برخورد دوگانه آمریکا درباره ادعای نقض حقوق بشر در ایران در مقایسه با عربستان پرداخت.