یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شیطان در ماه رمضان
چرا شیطان در ماه رمضان دست بسته می‌شود؟

برکات ماه مبارک رمضان؛

چرا شیطان در ماه رمضان دست بسته می‌شود؟

در این ماه شیطان بسته می‌شود، خیلی عجیب است شیطان که خیلی فعال است. چگونه در این ماه در غل و زنجیر می‌شود.