جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شیرینی های قزوین
ثبت" باقلوای سنتی"  و "مهارت پخت شیرینی بهشتی"در فهرست آثار ناملموس کشور

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین خبرداد:

ثبت" باقلوای سنتی" و "مهارت پخت شیرینی بهشتی"در فهرست آثار ناملموس کشور

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین از ثبت "مهارت سنتی پخت شیرینی بهشتی قزوین" و " باقلوای سنتی" در فهرست میراث ناملموس ملی کشور خبر داد.