سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شیر خشک
شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد

گزارش؛

شیرخشک زیر زبان قاچاقچیان مزه کرد

با تغییر نرخ ارز میل به افزایش صادرات دو چندان شده اما وزارت صمت برای تنظیم بازار داخل ممنوعیت های صادارتی از جمله صادرات شیرخشک وضع کرده که ظاهرا این سیاست هم ثر بخش نبوده است.

seperator
واردات شیر خشک آزاد شد

با اعلام وزارت جهاد

واردات شیر خشک آزاد شد

وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، ورود موقت شیرخشک برای صادرات را مجاز اعلام کرد.