پنج شنبه 2 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شکارچیان غیرمجاز
شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات یرک به دام افتادند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین:

شکارچیان غیرمجاز در ارتفاعات یرک به دام افتادند

مأموران اجرایی محیط بانی الموت شرقی موفق به دستگیری دو شکارچی غیر مجاز که اقدام به شکار یک رأس کل وحشی کرده بودند، شدند.