شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شکار غیرمجاز در قزوین
محکومیت شکارچی متخلف به ۶ماه حفاظت از گونه‌های حیات وحش

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج خبرداد:

محکومیت شکارچی متخلف به ۶ماه حفاظت از گونه‌های حیات وحش

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آوج گفت: شکارچی غیرمجاز کبک به 6ماه حفاظت از گونه های مشابه شکار شده وتهیه خوراک لازم در فصل زمستان محکوم گردید.

seperator
 ۲۶ شکارچی غیرمجاز در شهرستان آبیک دستگیر شدند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبیک:

۲۶ شکارچی غیرمجاز در شهرستان آبیک دستگیر شدند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبیک از دستگیری ۲۶ شکارچی غیرمجاز در شهرستان آبیک خبرداد.