پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شکار غیر قانونی
رشد 30 درصدی جمعیت پستانداران وحشی قزوین

معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان خبر داد:

رشد 30 درصدی جمعیت پستانداران وحشی قزوین

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین از افزایش 30 درصدی جمعیت پستانداران وحشی در مناطق تحت مدیریت خبر داد.