دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شوک ارزی
راه جدید دور زدن کنکور!

انتقال دانشجویان به بهانه شوک ارزی؛

راه جدید دور زدن کنکور!

وزارتخانه های علوم و بهداشت اعلام کردند انتقال دانشجویان ایرانی به دانشگاه های داخل کشور به دلیل نوسانات ارز تسهیل می شود اما این مصوبات با اعتراضات و تبعات متعددی روبرو شده است.