یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شورای شهرتهران
مصوبه‌ امنیتی-سیاسی‌ غیر قانونی‌ شورای‌ شهر تهران!

در اقدامی عجیب؛

مصوبه‌ امنیتی-سیاسی‌ غیر قانونی‌ شورای‌ شهر تهران!

شورای شهر تهران در اقدامی عجیب، خارج از حیطه وظایف و با وجود مخالفت برخی از اعضا طرحی را تصویب کرده که به موجب آن باید مکانی برای تجمعات اختصاص داده شود...