چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهید کبیری
 ناکارآمدی اهرم نظامی علیه ایران در 8 سال دفاع مقدس به دنیا ثابت شد/ ما از 21 کشور جهان اسیر گرفته بودیم

برادر شهیدان کبیری در مصاحبه با صبح قزوین:

ناکارآمدی اهرم نظامی علیه ایران در 8 سال دفاع مقدس به دنیا ثابت شد/ ما از 21 کشور جهان اسیر گرفته بودیم

برادر شهیدان کبیری با بیان اینکه ما در 8 سال دفاع مقدس از 21 کشور جهان اسیر گرفته بودیم گفت: استکبار جهانی با ابن جنگ دریافت اهرم نظامی هیچ کارآیی برای زمین گیر کردن ایران ندارد زیرا ما با مقاومت خود این موضوع را به آنها ثابت کردیم.

seperator
جالی خالی پسرانم در "روز مادر" به چشم می‌آید/ پس از شهادت فرزندانم سفره هفت سین نچیدم

مادر شهیدان کبیری در مصاحبه با صبح قزوین:

جالی خالی پسرانم در "روز مادر" به چشم می‌آید/ پس از شهادت فرزندانم سفره هفت سین نچیدم

مادر شهیدان کبیری گفت: روز‌های مادر همه بچه‌هایم به دیدنم می‌آیند و جای خالی محمدرضا و محمودم خیلی در این ایام به چشم می‌آید؛ وقتی بچه بودند سفره هفت سین برایشان می‌چیدم اما از وقتی دو فرزندم شهید شدند دیگر هیچوقت سفره هفت سینی نچیدم.

seperator
فرهنگ مقاومت از بیان تجربه‌ها و ثبت خاطرات منتقل می‌شود/ قدرت ملت ایران را دست کم نگیریم

برادر شهیدان کبیری در مصاحبه با صبح قزوین:

فرهنگ مقاومت از بیان تجربه‌ها و ثبت خاطرات منتقل می‌شود/ قدرت ملت ایران را دست کم نگیریم

برادر شهیدان کبیری گفت: فرهنگ مقاومت از بیان تجربه‌ها و ثبت خاطرات و دانش مقاومت به نسل جوان منتقل می‌شود و با مستندسازی تاریخ شفاهی دفاع مقدس می‌توان از محو و تحریف آنها در اذهان جلوگیری کرد.