یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهید کاظمی
شاه‌کلید رشد معنوی شهید کاظمی از نگاه سردار سلیمانی + تصاویر

روایاتی از خصوصیات شهید کاظمی؛

شاه‌کلید رشد معنوی شهید کاظمی از نگاه سردار سلیمانی + تصاویر

ضمن مطالعه زندگی‌نامه سردار شهید احمد کاظمی، روایاتی از خصوصیات شهید کاظمی را از نگاه سردار قاسم سلیمانی را بخوانید.

seperator
 فرمانده ای که قبل از عضویت در سپاه، چریک بود

روایتی از یک فرمانده سپاه؛

فرمانده ای که قبل از عضویت در سپاه، چریک بود

جاده سنندج به سقز در دست ضد انقلاب بود، شروع به پاکسازی جاده کردند و تا سقز و حتی بانه پیشروی کردند در این مأموریت در درگیری با ضد انقلاب و پاکسازی جاده، با توجه به آموزش های چریکی که در سوریه دیده بود، نقش ارزنده و تأثیر گذاری داشت.