سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهید میربها
پیام اربعین، زنده نگه داشتن فرهنگ امام حسین(ع) است

خواهر شهید میربها:

پیام اربعین، زنده نگه داشتن فرهنگ امام حسین(ع) است

خواهر شهید «میربها» گفت: پیاده روی اربعین، پیام های مختلفی را به همراه دارد که یکی از این پیام ها، زنده نگاه داشتن ذکر و یاد اهل بیت امام حسین(ع) و فرهنگ حسینی است.