شنبه 4 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهید مدافع حرم «حسین محمدی»
امام جمعه قزوین با خانواده شهید مدافع حرم «حسین محمدی» دیدار کرد

با حضور در منزل شهید تیپ فاطمیون؛

امام جمعه قزوین با خانواده شهید مدافع حرم «حسین محمدی» دیدار کرد

با حضور در منزل شهید تیپ فاطمیون امام جمعه قزوین با خانواده شهید مدافع حرم «حسین محمدی» دیدار کرد.