دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهید محمد حسین محمدخانی
قهر بر سر مجلس «محمود کریمی» یا «منصور ارضی»! + عکس

چند دقیقه با کتاب «قصه دلبری»

قهر بر سر مجلس «محمود کریمی» یا «منصور ارضی»! + عکس

بحث های پیش پا افتاده را جدی نمی گرفتیم. قهرهایمان هم خنده دار بود. سر اینکه امشب برویم مجلس حاج محمود کریمی یا حاج منصور ارضی. خیلی که پافشاری می کرد، من قهر می کردم.