چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهید جهادگر
امر به معروف و نهی از منکر مسئله مهم زندگی رسول بود

همسر شهید "عالم باقری":

امر به معروف و نهی از منکر مسئله مهم زندگی رسول بود

همسر شهید عالم باقری گفت: مسئله مهم زندگی رسول امر به معروف و نهی از منکر بود و نسبت به پاسداری از این دو فریضه حساس و جدی بود.

seperator
شهید "رسول عالم باقری" از شهدای جهاد کبیر است

دبیر قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه:

شهید "رسول عالم باقری" از شهدای جهاد کبیر است

دبیر قرارگاه آبادانی و پیشرفت سپاه گفت: امروز شاهد تشییع یکی از شهدای جهاد کبیر هستیم که مسئول کارگروه اشتغال و اقتصاد روستاهای محروم قرارگاه پیشرفت و سازندگی سپاه در استان قزوین بود.

seperator
آن مقام که دست خداست، به من و تو چه مربوط؟

یادداشت روز؛

آن مقام که دست خداست، به من و تو چه مربوط؟

آقایان فراموش کردند که صاحب‌عنوان شهید نیستند، آقایان فراموش کردند که خداوند حق تعیین عنوان شهید را به احدی منحصراً واگذار نکرده و این مردم هستند که شهدایشان را می‌شناسند و معرفی می‌کنند.