دو شنبه 2 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : شهید جمشید آقاجانی
پیکر مطهر 3 شهید مفقودالاثر در قزوین تشییع شد

همزمان با سالروز شهادت امام محمدباقر(ع)؛

پیکر مطهر 3 شهید مفقودالاثر در قزوین تشییع شد

همزمان با سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) پیکر مطهر 3 شهید مفقودالاثر تازه شناسایی شده در قزوین تشییع شد.