یکشبه 1 بهمن 1396
مشاهده کلمات کلیدی : شهرکهای صنعتی
 دست و پنچه نرم کردن دولت با غول بیکاری به کجا می‌رسد؟

گزارشی از آمار بیکاری و اشتغال در قزوین؛

دست و پنچه نرم کردن دولت با غول بیکاری به کجا می‌رسد؟

امروز سیاستگذاران دولت باید دست به انتخاب راهبردی بزنند و بین ادامه سیاست کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود و افزایش بیکاری یا اتخاذ سیاست‌های اشتغالزا یک مورد را انتخاب کنند.

seperator
بهره‌برداري از 12پروژه و طرح صنعتی در قزوين

مديرعامل شهرك‌هاي صنعتي استان خبر داد:

بهره‌برداري از 12پروژه و طرح صنعتی در قزوين

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان قزوين بیان کرد: همزمان با هفته دولت 8 طرح صنعتي و چهار پروژه عمراني در شهرك‌ها و نواحي صنعتي آماده بهره‌برداری است.