سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهرک صنعتی لیا قزوین
پلمپ سوله نگهداری فلزات سنگین در شهرک صنعتی‌لیا

مدیرکل محیط زیست استان قزوین خبرداد:

پلمپ سوله نگهداری فلزات سنگین در شهرک صنعتی‌لیا

مدیر کل محیط زیست استان قزوین گفت: سوله کشف شده مربوط به فلزات سنگین نیروگاه مشهد در شهرک صنعتی لیا قزوین تا بررسی مدارک موجود مهر و موم شده است.