پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهروند جنسی
آیا شورای عالی امنیت ملی با رسانه‌های تفرقه افکن برخورد می‌کند؟

تلاش روزنامه‌های زنجیره ای برای ایجاد تفرقه میان ایران و عراق؛

آیا شورای عالی امنیت ملی با رسانه‌های تفرقه افکن برخورد می‌کند؟

رابطه گرمی که بین مردم ایران و عراق به وجود آمده، خوشایند آمریکا و دولت‌های غربی نیست و با تغییرات به وجود آمده در پارلمان عراق جریان‌های غربگرا در ایران و عراق امیدوار شده‌اند تا این روابط را برهم بزنند.