یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهرستان شدن محمدیه
شهرستان‌شدن محمدیه را پیگیر می‌کنیم/نباید هزینه عوارضی به ساکنان مهرگان تحمیل شود

استاندار قزوین:

شهرستان‌شدن محمدیه را پیگیر می‌کنیم/نباید هزینه عوارضی به ساکنان مهرگان تحمیل شود

استاندار قزوین گفت: در خصوص افزایش هزینه عوارضی محمدیه پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا هزینه ای به ساکنان این شهر و مهرگان تحمیل نشود و در این زمینه ایجاد راه دسترسی مستقل ضروری است.