دو شنبه 19 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهرداری ها
نتیجه آزمون استخدامی شهرداری ها تا سه هفته دیگر اعلام می شود

مدیر کل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:

نتیجه آزمون استخدامی شهرداری ها تا سه هفته دیگر اعلام می شود

مدیر کل دفتر نوسازی تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: نتیجه اولیه آزمون استخدامی شهرداری های کشور تا سه هفته دیگر در پایگاه اطلاع رسانی استانداری های مربوطه اعلام می شود.

seperator
آبروی شهرداران در حوزه نظارت باید بیشتر مدنظر قرار بگیرد

رئیس مجمع شهرداران استان قزوین:

آبروی شهرداران در حوزه نظارت باید بیشتر مدنظر قرار بگیرد

رئیس مجمع شهرداران استان قزوین بیان کرد: درخواست شهرداران این است که آبروی آنها در حوزه نظارت بیشتر مدنظر قرار بگیرد، زمانی که 2 مطلع از شهر برای بررسی عملکرد شهردار در دادگاه حاضر می‌شوند شایعات زیادی درباره عملکرد شهرداری پخش می‌شود.

seperator
سیاسی‌بازی نباید در حوزه فرهنگ دخیل باشد/ جهش قابل قبول قزوین در حوزه کتابخانه‌ها

مدیر امور اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های کشور:

سیاسی‌بازی نباید در حوزه فرهنگ دخیل باشد/ جهش قابل قبول قزوین در حوزه کتابخانه‌ها

مدیر امور اداری و مالی نهاد کتابخانه‌های کشور بیان کرد: همه مدیرانی که در حوزه کتابخانه‌ها فعالیت دارند باید صرفنظر از سلایق و نگاه‌های سیاسی به امور فرهنگی بپردازند و در حوزه فرهنگ مطالعه نباید سیاسی بازی دخیل باشد.

seperator
ساخت کتابخانه مرکزی قزوین با اعتبار دولتی امکانپذیر نیست

استاندار قزوین:

ساخت کتابخانه مرکزی قزوین با اعتبار دولتی امکانپذیر نیست

استاندار قزوین گفت: ساخت کتابخانه مرکزی قزوین با اعتبار دولتی امکان‌ پذیر نیست و باید در این خصوص از کمک سرمایه گذاران بخش خصوصی استفاده کرد.