چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهردار ی تهران
چرا نجفی جرات ندارد دلایل واقعی استعفایش را اعلام کند؟

شهردار مریض حداقل عذرخواهی کند و برود؛

چرا نجفی جرات ندارد دلایل واقعی استعفایش را اعلام کند؟

بیماری جدید نجفی اگر واقعیت دارد چرا با جسارت و شجاعت آن را اعلام نمی کند و با عذرخواهی از شهروندان به دلیل اتلاف وقت آنها و بهم ریختن شهری آباد و عقب انداختن پروژه های شهری عذرخواهی نمی کند. هرچند به نظر می رسد بیماری و فشارهای بیرونی تنها یک بهانه ساده لوحانه از سوی شخصی است که از اول نیز لباس شهردار برای تن نحیفش گشاد بود.

seperator
کدام مدیران باید از شهرداری تهران خداحافظی کنند؟

بعد از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان؛

کدام مدیران باید از شهرداری تهران خداحافظی کنند؟

بعد از اینکه نمایندگان مجلس قانون منع به کار گیری بازنشستگان را تصویب کردند ، باید تعدادی از معاونان و مدیران از شهرداری تهران خداحافظی کنند.