سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهرآبادان
آب شیرین به کام مردم آبادان و خرمشهر رسید

به همت قرارگاه خاتم الانبیای سپاه؛

آب شیرین به کام مردم آبادان و خرمشهر رسید

طرح عظیم 90 کیلومتری آبرسانی غدیر 2 با هدف حل مشکل کمی و کیفی آب شهرهای آبادان، خرمشهر به همت قرارگاه خاتم الانبیای سپاه دیشب زودتر از موعد مقرر به بهره برداری آزمایشی رسید.