دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شهدای نوجوان
بعد از ۱۵ سال پلاک و استخوان‌هایش را برایم آوردند

مادر شهید مستخدمی:

بعد از ۱۵ سال پلاک و استخوان‌هایش را برایم آوردند

مادر شهید مستخدمی ابراز کرد: به دلیل علاقه‌ای که قاسم‌علی به جبهه داشت با رفتنش مخالفتی نکردیم، رفت و بعد از 15 سال پلاک و استخوان‌هایش را برایمان آوردند.