سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شفیر
 انتخاب طه هاشمی به عنوان سفیر ایران در واتیکان/ حکم عجیب ظریف برای مدیر معزول حاشیه دار، مرید مشایی و عاشق هاشمی!

قحط الرجال در دولت تدبیر ادامه دارد؛

انتخاب طه هاشمی به عنوان سفیر ایران در واتیکان/ حکم عجیب ظریف برای مدیر معزول حاشیه دار، مرید مشایی و عاشق هاشمی!

باید در نظر داشت بدون در نظر گرفتن اسناد و مدارکی که منجر به برکناری طه هاشمی از دانشگاه آزاد شده می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کشورمان داشته باشد.