سه شبه 29 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شعر مذهبی
مطلب سخیف داور جشنواره علیه یک شعر مذهبی

پرحاشیه‌ترین جشنواره فیلم فجر؛

مطلب سخیف داور جشنواره علیه یک شعر مذهبی

مطلبی سخیف درباره یکی از اشعار مذهبی، مضمون یکی از پست‌هایی است که در صفحه اینستاگرام یکی از داوران فیلم کوتاه فجر منتشر شد.