پنج شنبه 3 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شعائر
رزمندگان مدافع حرم ما پرچم‌داران شعائر الهی هستند/ کدخدا دانستن آمریکا به معنای بزرگ پنداشتن شعائر شیطانی است

امام جمعه قزوین:

رزمندگان مدافع حرم ما پرچم‌داران شعائر الهی هستند/ کدخدا دانستن آمریکا به معنای بزرگ پنداشتن شعائر شیطانی است

امام جمعه قزوین با بیان اینکه رزمندگان مدافع حرم ما پرچم‌داران شعائر الهی هستند، گفت: برجسته کردن قدرت دشمن، کدخدا دانستن آمریکا به معنی بزرگ پنداشتن شعائر شیطانی است.

seperator
مگر حرف امام و رهبر جامعه چه اهمیتی دارد؟!

وحید یامین پور نوشت:

مگر حرف امام و رهبر جامعه چه اهمیتی دارد؟!

اینکه رهبر و امام جامعه نسبت به موضوعی حساس باشند و آنرا مهم یا غیر مهم بدانند آیا باید ملاک تعظیم و تصغیر دیگران هم باشد؟