سه شبه 29 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرکت نفتی
 پیغام بابک زنجانی به وکلای خارجی; همکاری نکنید

وکیل شرکت نفت مدعی شد

پیغام بابک زنجانی به وکلای خارجی; همکاری نکنید

وکیل مدافع شرکت ملی نفت ایران مدعی شد که در مدت پیگیری پرونده شرکت «اونر ایر» در دادگاه‌های ترکیه، بابک زنجانی به افرادی در آنجا پیغام می‌دهد که "همکاری نکنید".