شنبه 2 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرکت ماموت
 کلنگ طرح توسعه شرکت ماموت در آبیک به زمین زده شد

با حضور نخست وزیر سوئد؛

کلنگ طرح توسعه شرکت ماموت در آبیک به زمین زده شد

با حضور نخست وزیر سوئد کلنگ طرح توسعه شرکت ماموت در آبیک به زمین زده شد.