سه شبه 2 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرکت فرنخ و مه نخ
تلاش می‌کنیم کارگران اخراج شده بر سر کار برگردند

معاون اقتصادی استاندار قزوین:

تلاش می‌کنیم کارگران اخراج شده بر سر کار برگردند

معاون امور اقتصادی استاندار عنوان کرد: تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که کارگرانی که با تعدیل نیرو مواجه شدند در اسرع وقت بر سر شغل قبلی خود باز گردند.