پنج شنبه 29 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرکت شهرصنعتی البرز
 شهر صنعتی البرز حیات خلوت شهرداری نیست/ هجمه علیه ما خیلی زیاد است

مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز:

شهر صنعتی البرز حیات خلوت شهرداری نیست/ هجمه علیه ما خیلی زیاد است

مدیرعامل شرکت شهرصنعتی البرز بیان کرد: شاید امروز افرادی پیدا بشوند که نه تنها برای مدیریت شرکت حقوقی دریافت نکنند بلکه هزینه‌ای را نیز پرداخت کنند، اما انتصاب عنوان حیاط خلوت اصلاً مناسب شرکت شهرصنعتی البرز و عادلانه نیست.

seperator
شهرصنعتی البرز در اغماست/مدیریتی کارآمد شهرصنعتی البرز را احیا می‌کند

نائب رییس شورای شهر الوند:

شهرصنعتی البرز در اغماست/مدیریتی کارآمد شهرصنعتی البرز را احیا می‌کند

نائب رییس شورای شهر الوند بیان کرد : شهرصنعتی البرز تقریبا در حالت اغما است و شورای شهر در تلاش است که بتواند با ارائه برنامه مدیریت خوب، مدیری را انتخاب کند که بتواند شرایط شهرصنعتی البرز را احیا کند.