یکشبه 27 آبان 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرکت بسته بندی فرآورده‌های خام دامی
3تن گوشت مرغ فاسد در یک شرکت بسته بندی کشف شد

در قزوین؛

3تن گوشت مرغ فاسد در یک شرکت بسته بندی کشف شد

یک شرکت بسته بندی فرآورده‌های خام دامی در قزوین به دلیل تخلف بهداشتی 90میلیون ریال جریمه شد.