دو شنبه 29 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرایط فرزند خواندگی
۱۰۰ کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست تحت حمایت بهزیستی/۴۰۰ خانواده در نوبت اخذ فرزندخواندگی هستند

معاون اجتماعی بهزیستی استان قزوین اعلام کرد:

۱۰۰ کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست تحت حمایت بهزیستی/۴۰۰ خانواده در نوبت اخذ فرزندخواندگی هستند

معاون اجتماعی بهزیستی استان قزوین گفت: هم اکنون ۷۰۰ خانواده برای فرزندخواندگی ثبت نام کردند که ۴۰۰ نفر از آنها دارای شرایط اولیه برای پذیرش فرزند هستند.