جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شرایط امر به معروف و نهی از منکر
آمران به معروف باید شناخت دقیقی از معروف‌ومنکر زمان داشته باشند

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

آمران به معروف باید شناخت دقیقی از معروف‌ومنکر زمان داشته باشند

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: آمر به معروف و ناهی از منکر باید شناخت دقیقی از معروف و منکر زمان داشته باشد.