دو شنبه 23 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شاه حسینی
"خانه دختر" قربانی سانسورهای ناجوانمردانه

نقد فیلم؛

"خانه دختر" قربانی سانسورهای ناجوانمردانه

سانسورهای ناجوانمردانه "خانه دختر" همچنان که توانسته است به روند داستانی فیلم آسیب جدی برساند، آن را مبلغ بی بند باری اجتماعی کرده است و نتیجه معکوسی را برای سانسورچی‌ها به همراه داشته است.