چهار شنبه 11 اسفند 1395
مشاهده کلمات کلیدی : شانتاژ
شانتاژ رسانه های غربی - عربی در ماجرای برکناری امیر عبدالهیان+ جزئیات

پشت پرده برکناری امیر عبدالهیان از وزارت خارجه چیست؟

شانتاژ رسانه های غربی - عربی در ماجرای برکناری امیر عبدالهیان+ جزئیات

نگاهی به تیترهای منتشر شده در رسانه های غربی و عربی در ماه های اخیر و تلاش آنها برای متقاعد کردن دولت ایران نسبت به برکناری امیر عبدالهیان در خور توجه است. موضوعی که حالا منجر به این مسئله شده که گویا دستور برکناری معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه بیش از آنکه یک تغییر استراتژیک در درون این وزارتخانه باشد، شبیه یک دسیسه ای است که از آن سوی مرزها خط دهی شده باشد.

seperator
 عدم شفافیت و سانسور شدید در رسانه‌های عربستان موج می‌زند

بررسی فاجعه منا از منظر حقوق ارتباطات؛

عدم شفافیت و سانسور شدید در رسانه‌های عربستان موج می‌زند

مسئولین کشور عربستان با استفاده از شانتاژهای رسانه ای سعی در تغییر نگرش‌ها به این پدیده داشتند و با بکارگرفتن واژه "حادثه" به جای "فاجعه" قصد تحریف این رویداد را داشته اند.