دو شنبه 28 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : شاعرآئینی
آسیب‌های فرهنگی جامعه ناشی از بی توجهی به اخلاق است

شاعربرجسته کشور:

آسیب‌های فرهنگی جامعه ناشی از بی توجهی به اخلاق است

شاعر برجسته کشور با بیان اینکه بخشی از آسیب‌های فرهنگی امروز جامعه ناشی از بی توجهی به اخلاق است، خواستار شد: در معرفی شعر واعظ قزوینی تلاش کنید.