شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سیگار و تنباکو
جریمه 12میلیارد ریالی قاچاقچی سیگار و تنباکو در قزوین

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:

جریمه 12میلیارد ریالی قاچاقچی سیگار و تنباکو در قزوین

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: قاچاقچی سیگار و تنباکو و انواع ظروف در قزوین به پرداخت بیش از12 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.