دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سیگار خارجی
 کشف بیش از 29 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق

فرمانده انتظامي شهرستان قزوین اعلام کرد:

کشف بیش از 29 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق

فرمانده انتظامي شهرستان قزوین از کشف 29 هزار و 360 نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش 70 میلیون ریال خبر داد.

seperator
کشف بیش از 200 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در قزوین

رئیس پلیس آگاهی استان خبرداد:

کشف بیش از 200 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در قزوین

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف بیش از 200 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش 370 میلیون ریال طی دو عملیات پلیسی خبر داد.

seperator
کشف بیش از 18 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق

در قزوین صورت گرفت؛

کشف بیش از 18 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف 18 هزار و 600 نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش 50 میلیون ریال طی یک عملیات پلیسی خبر داد.

seperator
 یک میلیارد ریال سیگار قاچاق در قزوین کشف شد

جانشین فرماندهی انتظامی استان:

یک میلیارد ریال سیگار قاچاق در قزوین کشف شد

جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین از کشف 120 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در یک عملیات پلیسی به ارزش یک میلیارد و 390 میلیون ریال در قزوین خبر داد.

seperator
کشف بیش از 850 میلیون ریال سیگار قاچاق در قزوین

️ رئیس پلیس آگاهی استان اعلام کرد:

کشف بیش از 850 میلیون ریال سیگار قاچاق در قزوین

️ رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف 73 هزار و 600 نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش 850 میلیون و 350 هزار ریال در یک عملیات پلیسی در قزوین خبر داد.

seperator
کشف 17 هزارنخ سیگار خارجی قاچاق

در شهرستان بوئین زهرا رخ داد؛

کشف 17 هزارنخ سیگار خارجی قاچاق

فرمانده انتظامی بوئین زهرا از کشف 17 هزار و 156 نخ سیگار خارجی قاچاق در یک عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد.