چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سیزدهم آبان قزوین
شعار "مرگ بر امریکای" مردم قزوین در شهر طنین انداز شد

هم اکنون/با شروع تجمع"13 آبان"؛

شعار "مرگ بر امریکای" مردم قزوین در شهر طنین انداز شد

با شروع تجمع مردم در سالروز ۱۳آبان در خیابان شهدا شعار مرگ بر آمریکای مردم قزوین در شهر طنین انداز شد.

seperator
تسخیر لانه جاسوسی زمینه ساز نابودی قدرت پوشالی امریکا شد

فرمانده انتظامی استان قزوین:

تسخیر لانه جاسوسی زمینه ساز نابودی قدرت پوشالی امریکا شد

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: حرکت عظیم 13 آبان سال 58 اساس تزلزل دولت آمریکا و زمینه از بین رفتن قدرت پوشالی آنها شد.