یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سیره اهل بیت
2 ذکری که اهل بیت در ماه شعبان مردم را به آن تشویق می کردند/ توصیه مهم شیخ عباس قمی در مفاتیح

یک مسئول فرهنگی:

2 ذکری که اهل بیت در ماه شعبان مردم را به آن تشویق می کردند/ توصیه مهم شیخ عباس قمی در مفاتیح

مسئول ستاد فرهنگی حاشیه شهر در امور مساجد خراسانات با اشاره به روزهای پایانی ماه مبارک شعبان، گفت: ماه رجب و ماه شعبان دروازه ورود به ماه مبارک رمضان هستند.