جمعه 26 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سیر صعودی دلار
بی کفایت‌ترین دولت در کنترل بازار ارز/ داری اشتباه می‌کنی خلبان!

به همت روحانی و تیم اقتصادی تدبیر و امید دلار هم نجومی شد

بی کفایت‌ترین دولت در کنترل بازار ارز/ داری اشتباه می‌کنی خلبان!

مدیریت حسن روحانی در زمینه رکود اقتصادی و بی ثباتی در بازرهای مختلف در سال های گذشته به اثبات رسیده بود و کنترل صوری تورم تک رقمی نیز تنها شوی و نمایشی بود که هیچ گونه واقعیتی در زندگی روزمره نداشت ولی به یکباره این مدیریت خود را به صورت علنی و واقعی در بازر ارز به اثبات رساند تا ثابت شود بی کفایت ترین رئیس جمهور در کنترل بازار ارز رئیس دولت دوازدهم است.