چهار شنبه 28 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سید هادی افقهی
 رویارویی ترامپ و روسیه در زمین سوریه/ پرده آخر شام/ انگشت روی ماشه؛تا به کجا؟

سه تحلیل درباره احتمال حمله آمریکا به سوریه

رویارویی ترامپ و روسیه در زمین سوریه/ پرده آخر شام/ انگشت روی ماشه؛تا به کجا؟

باتوجه به ادبیات تهاجمی کم سابقه میان روسیه و آمریکا درباره سوریه و همچنین آرایش نظامی آمریکا برای نمایش جنگ در سوریه، سه یادداشت ذیل جهت تبیین ابعاد موضوع تقدیم خوانندگان می گردد: