شنبه 31 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سید حسین هاشمی
 ماجرای تماس تلفنی مرحوم‌ هاشمی با استاندار تهران پس از انتخابات خبرگان

در مراسم معارفه استاندار جدید تهران مطرح شد

ماجرای تماس تلفنی مرحوم‌ هاشمی با استاندار تهران پس از انتخابات خبرگان

استاندار سابق تهران ماجرای تماس تلفنی مرحوم‌ هاشمی‌رفسنجانی با استاندار تهران پس از انتخابات مجلس خبرگان را شرح داد.