سه شبه 1 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سیاه چاله تحربم
برجام از ۱ + ۵ تا ۱ + ۴؟!

محمدجواد لاریجانی بررسی کرد

برجام از ۱ + ۵ تا ۱ + ۴؟!

خروج آمریکا به معنای فروپاشی کامل برجام است و در آن صورت ایران هم – به رغم تحمل خسارات عظیم _این حق را دارد که برای خود مسیر جدیدی را بر گزیند.