پنج شنبه 28 دی 1396
مشاهده کلمات کلیدی : سگ هار
انجام بیش از 1100 نوبت واکسیناسیون هاری

در بوئین زهرا صورت گرفت؛

انجام بیش از 1100 نوبت واکسیناسیون هاری

بیش از 1100 قلاده سگ در 9 ماهه نخست سال جاری در بوئین زهرا بر علیه بیماری هاری واکسینه شدند.