جمعه 31 فروردین 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سپرده‌گذاران
واکنش هیجانی سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن به شایعه ادغام

هیچ سپرده‌ای در فرآیند ادغام از بین نمی‌رود؛

واکنش هیجانی سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن به شایعه ادغام

شایعه ادغام مؤسسه ثامن در مؤسسه کوثر برخی سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن را برای برداشتن سپرده‌های خود به تکاپو انداخته در حالی که با فرض صحت چنین خبری، تجربه‌های قبلی نشان می‌دهد هیچ سپرده‌ای در فرآیند ادغام، از بین نمی‌رود.