دو شنبه 2 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوید بن عمرو
قصه عبرت‌آموز آخرین بازمانده کربلا

گذری بر وقایع عاشورا؛

قصه عبرت‌آموز آخرین بازمانده کربلا

او که چیزی در دنیا برای از دادن نداشت در حالی که شمشیرش را برده بودند، با خنجری به همراه داشت، ساعتی جنگید تا اینکه سرانجام به دست «زید بن رقاد جنبی» و «عروة بن بطار تغلبی» لعنةالله علیهما به قتل رسید