شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوگند
علت ناراحتی همسر ترامپ در مراسم تحلیف چه بود؟

سوژه جدید کاربران فضای مجازی؛

علت ناراحتی همسر ترامپ در مراسم تحلیف چه بود؟

چهره مغموم ملانیا در مراسم تحلیف تبدیل به سوژه ای داغ در میان کاربران اینترنتی شده است.

seperator
بازخوانی مفاد سوگند ریاست جمهوری

یادداشت؛

بازخوانی مفاد سوگند ریاست جمهوری

مراسم تحلیف که در هر دوره برگزار می شود یک مراسم تشریفاتی نیست، یک عهد و پیمان با مردم در مورد کلیدی ترین وظایف رئیس جمهور است که رئیس جمهور به خداوند متعال سوگند می‌خورد به آن عمل کند.