جمعه 30 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : سوپاپ اطمینان
افشای نقش جدید جهانگیری در دولت؛ سوپاپ اطمینان

حلقه ارتباط اصلاح طلبان وروحانی؛

افشای نقش جدید جهانگیری در دولت؛ سوپاپ اطمینان

اصلاح طلبان بعد از جو سازی‌های گسترده علیه روحانی حال از او ناامید شده و دست به دامان اسحاق جهانگیری شدند.